BadAngel, teksty ze stycznia 2010 roku

2 teksty ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ba­dAn­gel.

A jed­nak pof­runę w swoją stronę, już ni­dy nie zaw­rocę do Ciebie,
Żaden twoj krzyk, prośba, błaga­nia nie zro­bią na mnie wrażenia.
To co było już nie wróci. Rozłożę swe skrzydła wy­soko nad cho­ryzon­tem i od­lecę, tak jak­by mnie tu nig­dy wczes­niej nie było. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 stycznia 2010, 22:46

Jes­teśmy kar­tka, na kto­rej kred­ki zos­ta­wiaja sla­dy mo­ga być czar­ne-złe, i tez ko­loro­we- przy­jaz­ne. Każda z nich ma­luje ja­kiś slad ten slad mo­ze bar­dzo ra­nić i gdy ktos go chce nap­ra­wić używa gum­ki, ale slad kto­ry pow­stal nig­dy nie zet­rze sie do kon­ca i zaw­sze coś po nim pozostanie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 stycznia 2010, 21:13
BadAngel

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność